Om du ønsker å bidra til forskningen på INAD kan du donere valgfritt beløp til Karis Fond via din Vipps-app. Velg "kjøp noe" og deretter søk opp Karis Fond på Vipps, du finner vipps-nr vårt nedenfor. Bankoverføringer til kontonr: 1503.89.47238 er også mulig. Midlene som samles inn går til inadcure.org i USA som støtter den forskningen som viser størst fremskritt. Inadcure.org har satt som mål på verdensbasis å samle inn 1 million dollar for at man skal kunne begynne å behandle INAD barn i løpet av et par års tid. Du kan følge med her hvor langt vi er kommet mot målet: https://inadcure.networkforgood.com/